Veelgestelde vragen

 

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen.

Heb je een vraag die er niet tussen staat? Stuur een mail naar info@planeetinactie.nl

Hoe werkt Planeet in Actie?

Planeet in Actie is een lessenserie verdeeld over 5 weken. In de eerste week doe jij als docent een introductieles. Kinderen krijgen een klein voorproefje van wat ze te wachten staat en kiezen met welke missie ze aan de slag gaan.

Vanaf week 2 gaan de leerlingen aan de slag met de grote milieu-uitdagingen van deze tijd. Tijdens de informatieve lessen nemen ze kennis van belangrijke milieu-uitdagingen circulaire economie, klimaatadaptatie, vervuiling en opwarming van de aarde. Ook zien ze voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de oplossing zoals JustDiggit, Fairphone en voedseltuinen.

De lessenserie bestaat grofweg uit drie soorten lessen natuur en milieu educatie. Ten eerste geef je als docent informatieve lessen, met daarin leuke quizzen, interessante teksten en filmpjes. Daarnaast gaan de leerlingen tijdens de projectlessen zelf aan de slag met projecten en hun eindpresentaties. Ten derde wordt er, door de gastdocent, een Co-Creatie workshop en een afsluitende eindpresentatie georganiseerd.

Planeet in Actie is geschikt voor de volgende groepen:
– Groep 7
– Groep 8
– Middelbare school klas 1 en 2

Ons groep 4-5-6 programma heet Duzadorp! Klik hier om dat lesprogramma te bestellen.

Duzadorp
Hoeveel tijd kost Planeet in Actie?
WeekActiviteitGroepsvormInhoudTijd
1Les 1KlassikaalMissie kiezen15 min
2Les 2KlassikaalVoeding en grondstoffen45 min
Co-creatie workshopWorkshopVan missie tot project60 min
ProjecttijdKleine groepBeginnen met projecten30 min
3Les 3KlassikaalCO2 en klimaat. Uitleg Planeet Pitch en Story60 min
ProjecttijdKleine groepBespreking voortgang projecten en verder uitwerken projecten45 min
4Les 4KlassikaalGrond, water en vegetatie45 min
ProjecttijdKleine groepUitwerken projecten en pitch/story30 min
5Projecttijd (optioneel)Kleine groepAfmaken projecten en pitch/story30 min
Les 5: eindpresentatiesPresenterenPlaneet Pitch of Planeet Story60 min
Totaal7 uur

 

Schuingedrukt zwart betekent dat dit onderdeel wordt gegeven door de gastdocent van Planeet in Actie.

Projecttijd is de tijd waarin de projectgroepjes aan de slag gaan met de uitwerkingen van hun project. Voorafgaand aan de vijfweekse lesperiode van Planeet in Actie, plan je in week 2, 3 en 4 deze projecttijd in. In veel klassen is het fijn om ook in week 5 projecttijd in te plannen. Sommige groepjes zullen thuis ook aan de slag gaan.

Hoeveel tijd kost Planeet in Actie?

(Klik op het plaatje om het schema groter weer te geven.)

Waarom is het gratis?

We willen dat voor 2025 alle scholen in Nederland Planeet in Actie doen! Daarom is Planeet in Actie is een gratis lessenserie. Wel vragen we van de scholen waar we lesgeven een eigen bijdrage van € 150,- Dit hoef je niet te betalen, maar is een vrijblijvend verzoek.

Als we de daadwerkelijke kosten zouden rekening die het initiatief kost, zouden we ongeveer€ 450,- per lessenserie moeten vragen.

Hoe kan het gratis ?
We werken met vrijwilligers die Planeet in Actie ondersteunen vanuit overtuiging en gedrevenheid. Onze gastdocenten vinden het belangrijk dat leerlingen leren ondernemen en in actie komen om problemen op te lossen in hun omgeving. Zo leren ze onder andere dat positief bijdragen en anderen inspireren door voorbeeldgedrag te laten zien enorm leuk is!

Planeet in Actie is een stichting en werkt samen met andere initiatieven en ondernemers die ook vrijwillig hun bijdrage leveren. Samen hebben we de huidige 5-weekse lessenserie gecreëerd.

Wanneer krijg ik het lesmateriaal?

Zodra de gastdocent bij jou in de klas komt, krijg je een papieren lesmap. In de lesmap vind je alle lesmaterialen op papier.

 • Een Handleiding voor Docenten.
  • Hierin staan al je acties per week beschreven en vind je een overzicht van de lessen en hun inhoud. Deze handleiding krijg je ook per mail, voorafgaand aan de lessenserie.
 • Leshandleiding.
  • Dit is de handleiding voor de lessen die je zelf geeft.
 • Alle lesmaterialen, zoals: de teksten, de projectplannen, de werkbladen van de Planeet Pitch en de Planeet Story (de eindpresentaties) de werkboeken, inschrijflijsten en alles wat je nodig hebt, maar waarvan je nog niet wist dat je het nodig hebt ?

De lessen die jij geeft (les 1, 3 en 4) staan online op het digitale lesplatform LessonUp. De links naar de lessen vind je in de Handleiding voor Docenten.

Op onze pagina “lesmateriaal” zie je ons lesmateriaal.

Hoe plan ik de lessen in?

De lessen van de Gastdocent plan jij zelf in, in overleg met de gastdocent van Planeet in Actie.

Je plant de lessen in wanneer de gastdocent komt en daaromheen de informatieve lessen en de projecttijd zoals het jou uitkomt in je rooster.

Welke lessen moet je dan zelf nog inplannen?

 • Les 1. Dit doe je in de week voorafgaand aan les 2 wanneer de gastdocent komt.
 • Les 3
 • Les 4.
 • Projecttijd in week 2, week 3, week 4 en week 5. Wij adviseren docenten om ongeveer een klokuur per week te besteden aan de projecten.
Wat is mijn rol als docent?

Als docent in jouw klas heb je 2 rollen:

 1. Planner van lestijd en geven van de les 1, les 3 en les 4
 2. Begeleider van projecttijd

Plannen van lestijd
Je plant, na het inplannen van de data waarop de gastdocent komt, in je eigen weekrooster nog in:

 • Les 1, in ieder geval voorafgaand aan de les van onze gastdocent.
 • Les 3.
 • Les 4.
 • Projecttijd van ongeveer een uur per keer in week 2 t/m 5.

Begeleider van projecttijd
Naast het geven de introductieles en de andere twee lessen, plan je ook projecttijd in. Dit is de tijd waarin de leerlingen in jouw klas aan de slag gaan met hun projecten. Zodra ze met hun projectplan bezig zijn zullen ze (waarschijnlijk) om hulp nodig hebben. Loop in deze tijd rond, stel vragen en begeleid ze zoals je altijd doet tijdens je andere lessen!

Belangrijk is dat jouw leerlingen een fijne ervaring op doen tijdens Planeet in Actie. De projecten zijn (soms) uitdagend. Niet alles hoeft te lukken. Het gaat erom dat ze ervaringen opdoen en daarmee iets leren.

Het is prima als er een eindpresentatie is waarin ook mislukte acties naar voren komen. Des te leuker. Samen leren we ervan. Leren doe je immers ook door fouten te maken.

Hoe worden de lessen afgerond?

Les 5 is de laatste les van de lessenserie. De gastdocent komt weer langs om Planeet in Actie af te ronden. In de weken daarvoor hebben de leerlingen uit jouw klas alle informatieve lessen gehad. Ook hebben ze dan voldoende projecttijd van jou gekregen om hun projecten af te maken en een leuke eindpresentatie in elkaar te draaien.

De eindpresentaties doen we bij Planeet in Acties door middel van een Planeet Pitch of een Planeet Story! Wat is dat?! Dat zal allemaal duidelijk worden tijdens les 3 in de derde week.

Een Planeet Pitch lijkt in vorm op een klassieke spreekbeurt. In 2 minuten vertellen kinderen wat ze geleerd hebben en waarom iedereen in de klas hierover zou moeten weten. Een Planeet Story is een digitaal verhaal. Kinderen mogen hun acties en projecten filmen, om dit uiteindelijk in de laatste les te laten zien in 2 minuten.

In de lessenserie krijgen jij en de kinderen een hand-out en een lesje over de eindpresentaties.

Hoe kan ik zelf bijdragen?

Je kunt gastdocent worden bij Planeet in Actie. Klik hier.

Er zijn ook nog andere vacatures bij Planeet in Actie. Klik daarvoor hier.

Heb je leuke ideeën, goeie feedback. Stuur ons een mail door hier te klikken.

Wil je een donatie doen? Klik hier.

Missies?

In les 1 kiezen jouw leerlingen 1 van de 5 missies. Missies die gaan over de milieu-uitdagingen van deze tijd. Het zijn grote wereldwijde uitdagingen en daarom worden de kinderen gestimuleerd in oplossingen en acties te denken! Kinderen kiezen hun missies en vormen projectgroepen in de week voorafgaand aan de les van de gastdocent, in week 1.

Welke missies zijn er?

Missie 1: de groene stad
Deze missie gaat over het vergroenen van steden, ook wel klimaatadaptatie genoemd. Vergroening van steden en dorpen draagt bij aan een plezierig leefomgeving, aan mildere zomer een aan beter waterhuishouding (minder overstromingen, minder droogte) en een hogere biodiversiteit. Zeer belangrijk dus!

Missie 2: afval bestaat niet
Deze missie gaat over circulariteit,  over het oplossen van vervuiling en over nieuwe kansen door hergebruik van afval.

Missie 3: eten voor de toekomst
Deze missie gaat over hoe we onze voedselsysteem duurzamer maken door bewust te kiezen wat we eten en kopen. Ook gaat deze missie over hoe voeding geproduceerd wordt.

Missie 4: cooling down the planet
Een missie over de energietransitie. Ook hebben kinderen hier de kans om meer inzicht te krijgen in ons energieverbruik, duurzame energiebronnen en de impact van onze vervoersmiddelen.

Missie 5: later ook water
Missie 5 gaat over watergebruik. Tekorten aan water, opdroging van de aarde of juist de overstromingen die we ook steeds meer zien. Een missie die gaat over het maken van keuzes, het creëren van bewustwording en het zijn van een voorbeeld op dit gebied.

Hoe meld ik mijn klas aan?

Klik hier om je klas aan te melden.

Of klik bovenaan de webpagina op “Inschrijven”.

Natuur en milieu educatie bij jou in de klas

Partners:


Just Diggit

 
Flex Onderwijs
Nemesis
Duzadorp

Stichting Planeet in Actie. KVK: 78311624. Gevestigd in: Utrecht.

Bankrekening: NL56 BUNQ 2047 0258 50

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag uiteraard na toestemming.
© 2021 Leerbox Uitstekend.

Contact: